Pečiatky lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V tomto článku nájdete vzory, predpisy a náležitosti na výrobu pečiatky pre lekára, vybraného pracovníka v zdravotníctve a zdravotníckych zariadeniach.

Metodické usmernenie č. 3/1/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti